Valtsplekk-katuse puudused
  • Keeruline paigaldus – Valtsplekk-katuse ehitus nõuab väljaõppinud ja kogenud paigaldajaid, kellel peavad olema ka vajalikud tööriistad kvaliteetse töö teostamiseks. Seetõttu ei saa seda paigaldada igaüks.
  • Kolisemine tuulega ja sahin vihmaga – Seda puudust on kõige rohkem valtskatustel välja toodud. Siiski on see probleem väga olulisel määral vähendatav – nimelt saab plekipaani alla, keskosale, paigaldada spetsiaalse mürakaitse tihendi ja teise variandina aitab kolina vastu lamavate ristvaltside kasutamine. Viimane variant jäigastab plekipaani siledat keskosa ja muudab selle tuultele vähem vastuvõtlikumaks. Samuti on oluline hoone korralik soojusisolatsioon, mis vähendab katusest tekkiva müra kandumist hoone sisemusse.
  • Paigalduse hind – Teise enim esiletoodud puudusena nimetatakse valtsplekk-katuste puhul kallist paigaldushinda. Kindlasti on valtskatuste paigaldushind enamasti kallim kui teiste profiilplekk-katuste või ka eterniit- ja kivikatuste puhul, kuid siinkohal tasub meeles pidada ka selle töö suuremat keerukust ja katuse mitmekordselt pikemat eluiga. Plekksepaks ei saada üleöö – kui teisi profiilplekk-katuseid võiks paigaldada peaaegu iga koduomanik ise, siis valtskatuste meistriks saamine võtab enamasti aega vähemalt 2-3 aastat, pigem isegi rohkem. Samuti koosneb professionaalse plekksepa tööriistakast väga suurel hulgal erinevatest, kallitest spetsiifilistest käsitööriistadest, mida teiste katusematerjalide paigaldajatel nii suurel määral vaja ei ole. Enamasti on valtsplekk-katuste puhul kvaliteedi (vastupidavuse) ja hinna suhe väga hea.
Kalvi Kondio
ehitusinsener